Bratislavská integrovaná doprava

Pre médiaTlačové správy


29.12.2022

Na Silvestra a na Nový rok bude upravená premávka dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Bratislavská MHD a nočné linky v regionálnej autobusovej doprave budú na Silvestra posilnené. Vlaky a regionálne autobusy na denných linkách postupne ukončia premávku po 18-tej hodine. Električky na linkách 1 a 4 budú premávať po obchádzkovej trase.…


21.12.2022

Počas vianočných sviatkov a v období medzi sviatkami budú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) premávať v upravenom režime. Na Štedrý deň denné spoje postupne ukončia premávku po 17-tej hodine, na Silvestra bude posilnená premávka MHD, regionálne autobusy a vlaky postupne ukončia premávku po 18-tej hodine.…


20.12.2022

Občanom Ukrajiny dňom 1. januára 2023 zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu pri cestovaní bratislavskou mestskou hromadnou dopravou. Od nového roka tak budú platiť pre občanov Ukrajiny rovnaké pravidlá na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Tie sú štandardné aj v rámci celého Slovenska.…


20.09.2022

Bratislavská integrovaná doprava (BID) tradične podporuje myšlienky Európskeho týždňa mobility (ETM). Spoločným cieľom je motivovať ľudí, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika. BID zároveň v rámci tohtoročného ETM predstavila viacero noviniek v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK).…


24.07.2022

Odborníci z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), zodpovední za dopravné plánovanie, pripomienkovali návrhy cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK. Konkrétne pripomienky predostreli zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko začiatkom týždňa na parciálnej porade, zvolanej k predloženým návrhom zmien grafikonov vlakov pre roky 2022/2023.…


14.07.2022

Ku návrhom cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK prišlo organizátorovi Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) 280 pripomienok. Požiadavky spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.) adresovali dotknuté obce. Väčšina pripomienok však prišla od samotných cestujúcich.…


11.07.2022

Na všetkých linkách zaradených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) môžete počas víkendov a sviatkov cestovať výhodnejšie. Počas platnosti jedného denného cestovného lístka môžu dvaja dospelí a až tri deti neobmedzene cestovať a urobiť si tak zaujímavý výlet kdekoľvek po Bratislave alebo v regióne Bratislavského kraja.…


29.06.2022

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.) - organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) – reaguje na návrh cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK. Ide o zmeny pre roky 2022/2023, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022.…


28.06.2022

Dňom 1. júla 2022 dochádza ku zmene podmienok bezplatnej prepravy pre občanov Ukrajiny na linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Bezplatná preprava len na základe dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) sa ruší.…


24.05.2022

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji, zabezpečovaná od 15. novembra 2021 novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, je po počiatočných problémoch stabilizovaná. Bratislavský samosprávny kraj výpadky spojov cestujúcim kompenzoval bezplatným cestovaním v mesiacoch január a február 2022. V ďalšej fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými električenkami - predplatnými cestovnými lístkami (PCL). V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 im budú automaticky vygenerov…


07.03.2022

Po zmene dopravcu v prímestskej autobusovej doprave bolo spustené automatické prepisovanie čipových kariet vydaných pôvodným dopravcom Slovak Lines na nového dopravcu Arriva Mobility Solutions. K prepísaniu karty prichádza prvým priložením k čítačke predajného zariadenia nového dopravcu. Mnohí cestujúci však doteraz svoju kartu prepísanú nemajú. Pre ďalšie využívanie karty Slovak Lines na cestovanie je potrebné, aby kartu priložili k čítačke najneskôr do 31. 3. 2022.…


28.02.2022

Občania Ukrajiny môžu od 1. marca 2022 cestovať bezplatne všetkými dopravcami v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Bezplatne sa odvezú na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava, v regionálnych autobusoch spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions a tiež v regionálnych vlakoch dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko.                        &n…


16.12.2021

Cestujúci v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji sa budú v januári voziť zadarmo. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tým kompenzuje výpadok spojov, ktorý vznikol nástupom nového dopravcu. Služba bude financovaná z pokuty, ktorú kraj vystavil spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions.…


15.12.2021

Vzhľadom na blížiace sa vianočné obdobie, aktuálne platné protipandemické opatrenia a núdzový stav, bude regionálny autobusový dopravca jazdiť vo víkendovom režime s pridanými spojmi, a to od pondelka 20. 12. 2021 do nedele 9. 1. 2022.…


09.12.2021

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov príde od 12. decembra 2021 k úpravám cestovných poriadkov dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). V rovnakom termíne prichádza aj ku zmenám názvov zastávok v regióne. Zverejnené cestovné poriadky platia pre plný režim. Vybrané linky v regionálnej autobusovej doprave aktuálne jazdia v obmedzenom režime.…


01.11.2021

Bratislavská integrovaná doprava (BID) spustila centrálny internetový obchod Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). V eshope je umožnený predaj Predplatných cestovných lístkov a dobitie kreditu na bezkontaktné čipové karty využívané v IDS BK.…


15.10.2021

Medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2021 sa venovala aktuálnym témam, ale poukázala aj na smery, kam by sa odvetvie verejnej dopravy malo uberať. Hovorilo sa o zdieľanej mobilite, ekologizácii, význame a potenciáli integrovaných dopravných systémov, rezonovala téma tendrov vo verejnej doprave, a odzneli aj fakty, kam covidová situácia priviedla verejnú dopravu.…


10.10.2021

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) úspešne ukončil súťaž na nového autobusového dopravcu, ktorý bude cestujúcim poskytovať služby od 15. novembra 2021. Pre cestujúcich sa zvýši kvalita aj atraktivita verejnej hromadnej dopravy v regióne a to najmä vďaka novým a moderným autobusom. Spoje budú na seba lepšie nadväzovať a zmenou postupne prejde aj vizuál autobusových zastávok či cestovné poriadky. Samosprávny kraj zlepšuje ekonomiku prevádzky a tiež výrazne posilňuje svoje právomoci pri kontrole v…


19.09.2021

V júni 2021 vyhlásila Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) – organizátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) - výberové konanie na agentúru, ktorá vytvorí ideové riešenie pre novú vizuálnu identitu integrovanej dopravy. Šlo o jeden z najtransparentnejších tendrov, ktorý bol široko medializovaný a garantom obstarávania sa stal Klub reklamných agentúr KRAS. Ten posudzoval podklady k súťaži tak, aby boli v súlade nielen so zákonom, ale tiež zodpovedali prísnym št…


21.06.2021

Bratislava, 22. jún 2021 – Od júla prichádza do platnosti viacero zmien v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Cestujúcich verejnou dopravou v Bratislavskom kraji čakajú zmeny cien cestovného, úprava tarifných podmienok ale aj nové služby a rozšírenie systému o ďalších desať miest a obcí za hranicami Bratislavského samosprávneho kraja. Zmeny sa týkajú všetkých cestujúcich, ktorí využívajú bratislavskú MHD, regionálne autobusy Slovak Lines a regionálne vlaky ZSSK.…


Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.