Bratislavská integrovaná doprava

BID má k navrhovaným zmenám cestovných poriadkov ZSSK stovky pripomienok


Odborníci z Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), zodpovední za dopravné plánovanie, pripomienkovali návrhy cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK. Konkrétne pripomienky predostreli zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko začiatkom týždňa na parciálnej porade, zvolanej k predloženým návrhom zmien grafikonov vlakov pre roky 2022/2023.


Predložené návrhy zmien cestovných poriadkov vlakov spoločnosti ZSSK, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022, vyvolali množstvo ohlasov a pripomienok. Len na BID prišlo od dotknutých obcí a samotných cestujúcich celkom 280 e-mailov s pripomienkami, pričom viaceré obsahovali hneď niekoľko požiadaviek. Oddelenie dopravného plánovania BID všetky pripomienky posúdilo, vyhodnotilo a zapracovalo do svojho odborného stanoviska, ktoré odprezentovalo dopravcovi aj objednávateľovi vlakovej dopravy.

Odborníci z BID a rovnako aj objednávateľ a tvorcovia vlakových grafikonov svoje stanoviská podporovali argumentačne. Na záver stretnutia ministerstvo aj ZSSK prisľúbili prehodnotiť a zapracovať niektoré z návrhov. Cieľom BID je nielen vecne pomenovať fakty, ale urobiť maximum pre fungovanie verejnej dopravy v prospech cestujúcich.

"Rozumieme argumentu tvorcov návrhu, ktorým je zefektívnenie dopravy. Pozitívne hodnotíme zavedenie 60 minútového intervalu počas voľných dní aj na linkách, kde doteraz boli intervaly dlhšie. Rovnako vítame, že na pezinskom a seneckom smere budú vlaky jazdiť rovnomernejšie a pravidelnejšie,“ hovorí Matúš Kužel, zastupujúci generálny riaditeľ BID, a pokračuje: „ale najmä zrušenie linky S65 a skrátenie linky S55, rovnako aj zrušenie zastavovania regionálnych expresov na významných prestupných miestach v IDS BK sú natoľko zásadné zmeny, že mali byť komunikované vopred. A to nielen s nami, ale aj s dotknutými samosprávami“.

Začiatkom septembra 2022 predloží ZSSK finálne zmeny cestovných poriadkov pre roky 2022/2023. Následne bude potrebné, aby organizátor IDS BK, teda spoločnosť BID, upravila aj cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy z dôvodu zachovania nadväzností na vlaky.


Dátum: 24.07.2022
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.