Bratislavská integrovaná doprava
Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne. Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.


VlakElektričkaAutobus

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. hlavné úlohy


Koordinácia činností

Koordinujeme činnosti k vytvoreniu plnohodnotného dopravného systému.

Koordinácia liniek

Vytvárame podklady pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov dopráv.

Dopravné štandardy

Vytvárame dopravné štandardy a kritéria pre posudzovanie dopravy.

Koordinácia tarify

Koordinujeme spoločné tarify a podmienky pre integrovanú dopravu.

Marketing

Zaoberáme sa vypracovaním reklamy, prácu s verejnosťou a informujeme cestujúcich.

Prieskum kvality

Vykonávame prieskum kvality dopravy, výkonov a hospodárnosť prepravy.

Deľba tržieb

Realizujeme deľbu tržieb z cestovného medzi dopravcov integrovaného systému.

Kontrolná činnosť

Kontrolujeme ekonomické ukazovatele v nákladovej položke integrovaných dopravcov.

Verejné súťaže

Vytvárame podklady na verejné súťaže pre objednávateľov integrovanej dopravy.

SAOVD
BID, a.s. je jedným zo zakladateľov a členov Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy.


O spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Predstavenstvo spoločnosti

PredsedaIng. Zuzana Horčíková, životopis
ČlenoviaIng. Patrícia Mešťan, životopisIng. Tomáš Vašek, životopis
Dozorná rada

PredsedaJUDr. Roman Mács
ČlenoviaPhDr. Mária Kisková, Ing. Peter Tydlitát, Bc. Adam Sarlós, Mgr. Kamil Bodnár
Odborné sekcie

Generálny riaditeľMgr. Martin Urmanič, PhD., MPH, životopis
Riaditeľ odboru dopravnej integrácieIng. Peter Války, životopis
Vedúci oddelenia dopravného plánovaniaIng. Branislav Vasiľko, životopis
Vedúci oddelenia ekonomiky dopravyIng. Miloš Kubalík, životopis
Oddelenie legislatívyMgr. Juraj Orvan
Oddelenie marketingu a vonkajších vzťahovMgr. Eva Vozárová - hovorca@bid.sk