Bratislavská integrovaná doprava
Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne. Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.


VlakElektričkaAutobus

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. hlavné úlohy


Koordinácia činností

Koordinujeme činnosti k vytvoreniu plnohodnotného dopravného systému.

Koordinácia liniek

Vytvárame podklady pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov dopráv.

Dopravné štandardy

Vytvárame dopravné štandardy a kritéria pre posudzovanie dopravy.

Koordinácia tarify

Koordinujeme spoločné tarify a podmienky pre integrovanú dopravu.

Marketing

Zaoberáme sa vypracovaním reklamy, prácu s verejnosťou a informujeme cestujúcich.

Prieskum kvality

Vykonávame prieskum kvality dopravy, výkonov a hospodárnosť prepravy.

Deľba tržieb

Realizujeme deľbu tržieb z cestovného medzi dopravcov integrovaného systému.

Kontrolná činnosť

Kontrolujeme ekonomické ukazovatele v nákladovej položke integrovaných dopravcov.

Verejné súťaže

Vytvárame podklady na verejné súťaže pre objednávateľov integrovanej dopravy.


O spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Predstavenstvo spoločnosti

PredsedaPhDr. Branislav Masarovič
ČlenoviaIng. Patrícia Mešťan, Ing. Tomáš Vašek
Dozorná rada

PredsedaIng. Jozef Krúpa
ČlenoviaMichal Cagáň, PhDr. Mária Kisková, Ing. Peter Lenč, PhDr. Jana Poláčiková
Odborné sekcie

Generálna riaditeľkaIng. Zuzana Horčíková
Riaditeľ odboru dopravnej integrácieIng. Peter Války
Vedúci oddelenia dopravného plánovaniaIng. Matúš Kužel
Vedúci oddelenia ekonomiky dopravyIng. Miloš Kubalík
Oddelenie legislatívyMgr. Juraj Orvan
Oddelenie marketingu a vonkajších vzťahovMgr. Eva Vozárová - hovorca@bid.sk