Bratislavská integrovaná doprava
Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne. Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.


VlakElektričkaAutobus

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. hlavné úlohy


Koordinácia činností

Koordinujeme činnosti k vytvoreniu plnohodnotného dopravného systému.

Koordinácia liniek

Vytvárame podklady pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov opráv.

Dopravné štandardy

Vytvárame dopravné štandardy a kritéria pre posudzovanie dopravy.

Koordinácia tarify

Koordinujeme spoločné tarify a podmienky pre integrovanú dopravu.

Marketing

Zaoberáme sa vypracovaním reklamy, prácu s verejnosťou a informujeme cestujúcich.

Prieskum kvality

Vykonávame prieskum kvality dopravy, výkonov a hospodárnosť prepravy.

Deľba tržieb

Realizujeme deľbu tržieb z cestovného medzi dopravcov integrovaného systému.

Kontrolná činnosť

Kontrolujeme ekonomické ukazovatele v nákladovej položke integrovaných dopravcov.

Verejné súťaže

Vytvárame podklady na verejné súťaže pre objednávateľov integrovanej dopravy.


O spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Predstavenstvo spoločnosti

PredsedaPhDr. Branislav Masarovič
ČlenoviaIng. Patrícia Mešťan, Ing. Tomáš Vašek
Dozorná rada

Predseda-
ČlenoviaMichal Cagáň, PhDr. Mária Kisková, Ing. Jozef Krúpa, Ing. Peter Lenč, PhDr. Jana Poláčiková