Bratislavská integrovaná doprava

Od 1. januára sa zjednocujú podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny


Občanom Ukrajiny dňom 1. januára 2023 zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu pri cestovaní bratislavskou mestskou hromadnou dopravou. Od nového roka tak budú platiť pre občanov Ukrajiny rovnaké pravidlá na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Tie sú štandardné aj v rámci celého Slovenska.


Občan Ukrajiny bez ohľadu na vek, ktorý sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas) súčasne preukáže: -    osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK, alebo                                                                                                                           -    osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní,
bude mať nárok na bezplatnú prepravu u všetkých dopravcov v IDS BK (t.j. Dopravný podnik Bratislava, ZSSK, ARRIVA Mobility Solutions) a to v deň získania dokladu a nasledujúce 4 dni.

Nad rámec vyššie uvedeného, nárok na bezplatnú prepravu majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:
- dokladom o dočasnom útočisku a súčasne
- potvrdením o návšteve školy                                                                                                                                     Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:                                                                        - dokladom o dočasnom útočisku a súčasne
- potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere                                                                                                   Nárok na bezplatnú prepravu platí počas 60 dní odo dňa získania statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa.

Nové podmienky sú zverejnené:

Občania Ukrajiny, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie bezplatnej prepravy, budú cestovať v zmysle tarifných podmienok IDS BK. Na nákup cestovných lístkov môžu využiť predajné miesta dopravcov alebo si lístky môžu zakúpiť elektronicky, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK. Všetky potrebné informácie nájdu na: www.idsbk.sk a na weboch dopravcov.


Dátum: 19.12.2022
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.