Bratislavská integrovaná doprava

280 pripomienok k navrhovaným zmenám cestovných poriadkov ZSSK


Ku návrhom cestovných poriadkov predložených spoločnosťou ZSSK prišlo organizátorovi Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) 280 pripomienok. Požiadavky spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.) adresovali dotknuté obce. Väčšina pripomienok však prišla od samotných cestujúcich.


Po zverejnení návrhu zmien spoločnosťou ZSSK pre roky 2022/2023, ktoré majú prísť do platnosti 11. decembra 2022, spoločnosť BID informovala, že ide o zásadné zmeny a po ich prijatí bude potrebné rovnako zásadne zmeniť aj cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy, z dôvodu zachovania nadväzností na vlaky. Navyše, rozsiahlymi zmenami mnohí obyvatelia obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji prídu o spojenia, ktoré dosiaľ využívali a budú si musieť vybudovať nové cestovné návyky. Okrem zmeny časov odchodov spojov príde aj ku zrušeniu zastavovania regionálnych expresov na významných prestupných miestach v IDS BK - v Šenkviciach, v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Senci. Cestujúci budú tak musieť namiesto zrýchlených vlakov použiť klasické zastávkové osobné vlaky, čo im predĺži cestovný čas.

Na BID bolo adresovaných celkom 280 e-mailov s pripomienkami, a to k navrhovaným zmenám týkajúcich sa nasledovných tratí a liniek:
•    k trati 110 – linka S20 prišlo 22 pripomienok
•    k trati 120 – linky S50 a S55 prišlo 39 pripomienok
•    k trati 130 – linky S60 a S65 prišlo 214 pripomienok
•    k trati 131 – linka S70 prišli 4 pripomienky
•    k trati 132 – linka S8 prišla 1 pripomienka

Niektoré pripomienky obsahovali viacero požiadaviek. Najčastejšie sa opakujúce požiadavky sa týkali:
•    Zrušenie linky S65 – 152 krát
•    Zrušenie zastavovania vlakov REX v Bernolákove (linka S60) – 73 krát
•    Zrušenie zastavovania vlakov REX v Senci (linka S60) – 63 krát
•    Zrušenie zastavovania vlakov REX v Ivanke pri Dunaji (linka S60) – 43 krát
•    Zrušenie zastavovania vlakov REX v Šenkviciach (linka S50) – 37 krát
•    Zrušiť obmedzenie X11 pri vybraných vlakoch na úseku Malacky – Kúty – 8 krát
•    Skrátenie linky S55 z Bratislavy iba po Pezinok (požiadavka predĺžiť po Šenkvice) – 8 krát
•    Zrušenie zastavovania vlakov REX v Sládkovičove (linka S60) – 7 krát
•    Predĺženie sedlového intervalu počas pracovných dní zo súčasných 30 minút na 60 minút (linky S50 a S55) – 6 krát

Dotknuté obce aj cestujúci mali možnosť pripomienky posielať aj priamo dopravcovi ZSSK alebo objednávateľovi železničnej dopravy, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Organizátor IDS BK, spoločnosť BID, pripravuje konkrétne návrhy, ktoré predostrie Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ZSSK, pre lepšie využitie dopravy k čo najvyššej spokojnosti cestujúcich. Je dôležité, aby sme zamedzili prestupu ľudí z vlakovej dopravy do áut.


Dátum: 14.07.2022
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.