Bratislavská integrovaná doprava

Počas víkendov môže skupinka cestujúcich cestovať lacnejšie.


Na všetkých linkách zaradených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) môžete počas víkendov a sviatkov cestovať výhodnejšie. Počas platnosti jedného denného cestovného lístka môžu dvaja dospelí a až tri deti neobmedzene cestovať a urobiť si tak zaujímavý výlet kdekoľvek po Bratislave alebo v regióne Bratislavského kraja.


Počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja môže s držiteľom základného (nezľavneného) denného cestovného lístka cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti do dovŕšenia 18 rokov. Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je minimálne 1 dospelý a 1 dieťa.

Lístok platí v rozsahu zónovej a časovej platnosti u všetkých dopravcov zaradených do IDS BK. Počas platnosti lístka s ním možno neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky na území, pre ktoré je lístok zakúpený.
Denný cestovný lístok je k dispozícii v papierovej alebo v elektronickej podobe, pričom elektronický lístok je ešte výhodnejší.

Príklad: Ak si zakúpite denný cestovný lístok na 24 hodín pre zóny 100+101 (územie Bratislavy) za 4,00 EUR, môže s vami počas voľných dní v rámci týchto zón na jeden lístok cestovať celá rodina, spolu až dvaja dospelí a až tri deti. Ak chcete ako rodina počas voľných dní cestovať po celom území IDS BK všetkými linkami zapojených dopravcov, zaplatíte za cestovanie 6,90 EUR za 24 hodín. V prípade, že si zakúpite lístok prostredníctvom aplikácie IDS BK alebo cez dopravnú kartu, za cestovanie zaplatíte iba 3,70 EUR pre zóny 100+101 alebo 6,30 EUR pre cestovanie v celej sieti IDS BK.

Rovnaké pravidlo sa vzťahuje aj na 72 a 168 hodinové cestovné lístky.

Cestovné lístky na 24 a 72 hodín je možné kúpiť v papierovej podobe na predajných miestach dopravcov a vo vybraných automatoch, a v elektronickej podobe v označovačoch cestovných lístkov a v mobilnej aplikácii IDS BK. 168 hodinové cestovné lístky sú dostupné len v mobilnej aplikácii IDS BK.

Všetky informácie o cestovaní v IDS BK vrátane cestovných poriadkov dopravcov nájdu cestujúci na webe idsbk.sk alebo na weboch dopravcov. V prípade potreby odporúčame cestujúcim obrátiť sa na Infocentrum IDS BK e-mailom na adresu: info@idsbk.sk alebo telefonicky: 0948 102 102.


Dátum: 11.07.2022
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.