Bratislavská integrovaná doprava

Ešte nemáte prepísanú čipovú kartu?

IDS BK: Máte prepísanú čipovú kartu na nového regionálneho dopravcu?


Po zmene dopravcu v prímestskej autobusovej doprave bolo spustené automatické prepisovanie čipových kariet vydaných pôvodným dopravcom Slovak Lines na nového dopravcu Arriva Mobility Solutions. K prepísaniu karty prichádza prvým priložením k čítačke predajného zariadenia nového dopravcu. Mnohí cestujúci však doteraz svoju kartu prepísanú nemajú. Pre ďalšie využívanie karty Slovak Lines na cestovanie je potrebné, aby kartu priložili k čítačke najneskôr do 31. 3. 2022.


V súvislosti so zmenou regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji bolo avizované, že čipové karty vydané dopravcom Slovak Lines ostávajú v platnosti a cestujúci si budú môcť naďalej bez obmedzení dobíjať kredity a kupovať PCL u nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions. Pre vykonanie všetkých ostatných úkonov celkom postačí priloženie karty pri nástupe do regionálneho autobusu. Tí cestujúci, ktorí prímestské autobusy využívajú pravidelne, kupujú si lístky priložením karty alebo priložením karty preukazujú, že majú zakúpený PCL (električenku), kartu už prepísanú majú.

Kto nemá prepísanú kartu
Veľká skupina cestujúcich po zmene dopravcu nemala príležitosť priložiť kartu v autobusoch ARRIVA Mobility Solutions. Dôvodom bolo obmedzené cestovanie v regionálnej doprave na konci roka a tiež dvojmesačná bezplatná doprava, kedy sa karty neprikladali. Ďalšou skupinou sú cestujúci, ktorí vlastnia kartu Slovak Lines, ale necestujú prímestskými autobusmi, kartu využívajú na cestovanie v bratislavskej MHD alebo v regionálnych vlakoch.

Postup pre prepísanie karty
Zo Slovak Lines na dopravcu ARRIVA Mobility Solutions sa čipové karty prepisujú automaticky. Stačí ich priložiť k čítačke (označovač, palubný počítač) v regionálnom autobuse. Kúpa lístka nie je pri tomto úkone potrebná. Ak niekomu nevyhovuje priloženie čipovej karty v autobuse, môže požiadať o prepísanie karty v pokladniach na bratislavskej autobusovej stanici NIVY.
Prepísanie kariet zo Slovak Lines sa týka všetkých držiteľov, teda aj tých, ktorí majú na karte zapísaný SeniorPas.

Neprepísaná karta stratí platnosť                                                                                                                            Cestujúci, ktorí zatiaľ kartu prepísanú nemajú, ale naďalej ju plánujú využívať v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), hoci len na cestovanie v bratislavskej MHD alebo v regionálnych vlakoch, by si mali kartu k zariadeniu priložiť čím skôr, najneskôr však do 31. marca 2022. Inak ich karta stratí platnosť, a v prípade vrátenia kreditu sa budú musieť obrátiť na dopravcu Slovak Lines a zároveň vybaviť si novú čipovú kartu u niektorého z dopravcov v rámci IDS BK. Zároveň nebude možné bezplatné automatické predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov, ktoré sa aktuálne pripravuje v rámci kompenzácie pre cestujúcich za neodjazdené spoje Arriva Mobilty Solutions od 15. 11. 2021.


Dátum: 08.03.2022
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.