Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava spolupracuje s primátormi miest a starostami obcí Bratislavského kraja pri zavádzaní zmien v doprave a analyzuje podnety cestujúcich

"CESTUJEME PO NOVOM"


Od 19. augusta cestujú obyvatelia integrovanou dopravou po novom. Pri tvorbe nových cestovných poriadkov spolupracovala Bratislavská integrovaná doprava s primátormi miest a starostami obcí od septembra 2017. Nové cestovné poriadky odzrkadľujú návrhy zo strany samospráv a rešpektujú možnosti, ktoré ponúka regionálna vlaková doprava.


Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji je živý, vyvíja sa. Uplatnenie nových cestovných poriadkov postavených na nadväznosti autobusov na vlaky je prvým krokom k zabezpečeniu rýchlej a spoľahlivej verejnej dopravy.

Práve cestovaním vlakmi sa obyvatelia dostanú spoľahlivo do práce a do škôl a vyhnú sa státiu v kolónach, kvôli výstavne D4/R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Kostrou systému integrovanej dopravy je vlaková doprava, od ktorej sa odvíjajú cestovné poriadky autobusov. Vlaková doprava bola posilnená v júni 2018 o 56 regionálnych vlakov. S posilnením vlakov zabezpečila Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s partnermi posilnenie nadväznej mestskej dopravy na prestupných miestach ŽST Vajnory, ŽST Podunajské Biskupice, ŽST Bratislava-Nové Mesto, ŽST Vinohrady.

„Ďakujeme veľmi pekne všetkým primátorom a starostom v Bratislavskom kraji, ktorí prispeli k tvorbe nových cestovných poriadkov a spolupracovali pri informovaní obyvateľov regiónu. Uvedomujeme si, že cestovanie po novom narušilo obyvateľom dlhoročné zvyky, no novými cestovnými poriadkami prinášame viac vlakov a autobusov, pravidelné spoje, večerné spoje po 23-tej a spoľahlivé cestovanie s prestupom na vlaky. Na všetky podnety v Infocentre IDS BK reagujeme a analyzujeme ich efektivitu. Aplikácia návrhov zlepšujúcich prímestskú dopravu bude možná pri každoročnej celoštátnej zmene cestovných poriadkov vlakov začiatkom decembra. Špecifické návrhy na zlepšenie, ku ktorým nepochybne patria aj spoje do škôl, sme pripravení zapracovať v čo najkratšom možnom čase“ povedala generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy Zuzana Horčíková.

„Župa vytvorila podmienky na spoločnú informovanosť a spojenie síl týkajúcich sa zmien v prímestskej doprave v bratislavskom regióne. Pripravila ponuku pre obyvateľov kraja dochádzajúcich do hlavného mesta, aby nemuseli stáť v kolónach kvôli výstavbe D4/R7, opravám v hlavnom meste aj mimo neho. Od 19.8.2018 sme výrazne navýšili počet spojov prímestských autobusov, ktoré budú nadväzovať na vlaky zo smerov Malacky, Senec, Pezinok a Kvetoslavov. Spolu pribudlo 49 spojov. Župa zároveň koordinuje budovanie záchytných parkovísk na svojom území v úzkej spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Aktuálne sú schválené vo Svätom Jure, Šenkviciach, Bernolákove a Malackách, pripravované v Plaveckom Štvrtku, Veľkom Bieli a Báhoni a nové záchytné parkoviská pribudnú aj v Pezinku, Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách, Zohore“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

„Slovak Lines od nedele 19. augusta zabezpečuje nové cestovné poriadky plnohodnotne tak, ako bolo naplánované. Posilnili sme kapacity vozového parku i počty vodičov. Veľkú pozornosť sme venovali školeniam zamestnancov, nastaveniu informačných systémov a rovnako sa intenzívne zaoberáme komunikáciou s našimi autobusovými cestujúcimi. Aktívne zbierame spätnú väzbu cestujúcej verejnosti. V spolupráci s BID a BSK riešime konkrétne podnety, ktoré by potenciálne mohli mať negatívny dopad na niektoré skupiny obyvateľov. Riešenia chceme priniesť v čo najkratšom čase“ povedal generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský

„PPP projekt výstavby D4R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom v celej Európe. Projekt zahŕňa necelých 60 km výstavby novej diaľnice D4 spolu s rýchlostnou komunikáciou R7. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, dôjde v priebehu výstavby ku križovaniu mnohých existujúcich ciest. Z tohto dôvodu budú potrebné dočasné dopravné obmedzenia nielen v Bratislave. Spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o. sa samozrejme bude v najväčšej možnej miere snažiť eliminovať dopad výstavby a dopravných obmedzení motoristickej verejnosti na minimum. Súčasne by sme však všetkých účastníkov cestnej premávky radi požiadali o zhovievavosť a trpezlivosť“ povedal Zdeněk Krejčí, manažér dopravy D4/R7.

Nové cestovné poriadky zabezpečia cestujúcim aj pravidelné a častejšie odchody autobusov počas celého dňa so skrátenými intervalmi. Novými cestovnými poriadkami posilnila BID, a.s. prímestské autobusové spoje o 1,4 milióna navozených kilometrov ročne.

Bratislavský kraj má ako prvý na Slovensku pravidelnú intervalovú prímestskú dopravu s nadväznosťou na vlaky, ktorá je v zahraničí štandardom a v integrovanej doprave Bratislavského kraja chýbala.

Od septembra 2017 spolupracovala Bratislavská integrovaná doprava pri tvorbe nových cestovných poriadkov priamo so starostami a primátormi obcí a miest Bratislavského kraja. Vedenia samospráv mali možnosť ponúknuť na viacerých spoločných stretnutiach návrhy na úpravu prímestskej dopravy, na ktoré Bratislavská integrovaná doprava pri tvorbe cestovných poriadkov prihliadala. Starostom a primátorom obcí a miest Bratislavského kraja bolo predstavené finálne znenie cestovných poriadkov začiatkom júna 2018.

Informácie o cestovaní po novom môžu nájsť cestujúci v informačných letákoch, ktoré sú k dispozícii na miestnych a mestských úradoch, vo vozidlách a v predajných miestach Slovak Lines, ako aj u ostatných dopravcov. Informáciu o zmene cestovných poriadkov sa cestujúci dozvedia aj z rozhlasu či z webových stránok Slovak Lines a IDS BK. V Infocentre IDS BK (infolinka 0948 102 102, info@bid.sk), získajú cestujúci všetky potrebné informácie ako aj odporúčania, ako cestovať po novom lepšie. Zároveň je pre cestujúcich plne aktívne aj Kontaktné centrum Slovak Lines (infolinka 18211, info@slovaklines.sk).


Dátum: 23.08.2018
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.