Bratislavská integrovaná doprava

Krajskí poslanci schválili strategický plán rozvoja verejnej dopravy v Bratislavskom kraji


BRATISLAVA, 12. mája 2017. Poslanci krajského zastupiteľstva dnes schválili Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja (PDO). Tento strategický dokument o rozvoji verejnej dopravy v celom regióne predložila spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.


Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Bratislavskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľom dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch.

„S výhľadom v priebehu roku 2018 počítame s čiastočnou úpravou vedenia liniek najmä preto, aby si cestujúci mohli postupne na zmeny zvyknúť. Zásadným krokom bude zlepšenie nadväznosti prímestskej autobusovej dopravy na železničnú dopravu, a to zavedením intervalových cestovných poriadkov. Spolu so zlepšením ponuky počtu spojov pre obce v regióne prichádzame s predĺžením poobednej špičky a pridaním večerných spojov. Dobrým príkladom pre zlepšenie je jeden z návrhov PDO, ktorý navyšuje počet spojov pre obec Marianka až na 35 zo súčasných 27. V prvej fáze počítame s nárastom najazdených kilometrov prímestských autobusových spojov o 21 % a vlakových spojení až o 47%, teda takmer polovicu,“ vysvetlila Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK.

Realizácia návrhov Plánu dopravnej obslužnosti je rozdelená na tri etapy s predpokladom realizácie poslednej fázy do roku 2030. K východzím návrhom zmien v prvej etape patrí nastavenie intervalových cestovných poriadkov, zvýšenie počtu spojov a zlepšenie nadväznosti prímestskej autobusovej a železničnej regionálnej dopravy. Druhá etapa predpokladá termín realizácie od roku 2022. Jej súčasťou je navýšenie ponuky spojov, posilnenie a skrátenie intervalov na niektorých linkách v rozvíjajúcich sa obciach napríklad Chorvátsky Grob. V oblasti Malaciek je v pláne posilniť vlakové spojenia na trati do Záhorskej Vsi. Nosnou bude železničná doprava, pričom prímestská autobusová doprava ju má dopĺňať. Cieľom tretej etapy je maximálne využiť kapacity nosnej vlakovej dopravy s čím je spojená aj úprava liniek prímestskej autobusovej dopravy. V prípade dobudovania a rekonštrukcie železničných zastávok a tratí, počíta tretia etapa aj so spustením vlakových spojov do ŽST Bratislava-Petržalka. Súčasťou tretej etapy je aj dobudovanie prestupných terminálov, parkovísk Park & Ride a Bike & Ride pri železničných a autobusových zastávkach.

„Niekoľkomesačné obdobie spolupráce prinieslo svoje ovocie. Vo viac ako 700 stranovom pláne navrhujeme zásadné opatrenia k zlepšeniu fungovania verejnej dopravy a prispôsobeniu dopravy podľa potrieb cestujúcich. Pri tvorbe dokumentu spolupracovala Bratislavská integrovaná doprava s najlepšími odborníkmi na dopravu zo Žilinskej univerzity. Plán dopravnej obslužnosti vychádza z odborných analýz súčasnej dopravnej siete, zvyklostí cestujúcich, ako aj výsledkov dopravných prieskumov, ktoré Bratislavská integrovaná doprava realizovala,“ povedal Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora IDS BK.

Plán dopravnej obslužnosti v závere uvádza aj vízie ďalšieho rozvoja verejnej dopravy v IDS BK. Jednou z nich je aj prevádzkovanie pravidelnej vodnej dopravy na trase Bratislava-Devín a Šamorín-Hamuliakovo-Bratislava s víkendovou zastávkou v Čunove, kde sa nachádza galéria Danubiana. Celková hodnota Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja predstavuje sumu 159 600 EUR bez DPH, pričom vyhotovenie dokumentu financoval Bratislavský samosprávny kraj. Plán dopravnej obslužnosti odporúča aj nevyhnutné úpravy legislatívy, ktoré by prispeli k podpore verejnej dopravy a naplneniu navrhovaných zmien.


Dátum: 15.05.2017
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.