Bratislavská integrovaná doprava

Cestujúci si za dva mesiace kúpili v nových označovačoch vyše 45 000 cestovných lístkov


Od 1. septembra do 31. októbra si cestujúci kúpili viac ako 45 000 elektronických cestovných lístkov, pričom predaj elektronických cestovných lístkov stúpol v októbri takmer dvojnásobne. Bratislavská integrovaná doprava zistila z podnetov od cestujúcich, že na nové označovače si ľudia postupne zvykajú a oceňujú nielen výhodnejšiu možnosť cestovania, ale aj jednoduchý a pohodlný spôsob nákupu cestovných lístkov.


Bratislavská integrovaná doprava riešila počas dvojmesačnej testovacej prevádzky nových označovačov a predajných automatov viac ako dve stovky podnetov od cestujúcich. Prostredníctvom informačnej linky bolo podaných 136 podnetov. Ostatné podnety posielali cestujúci elektronicky mailom alebo cez facebookový profil IDS BK. Vo väčšine prípadov potrebovali cestujúci poradiť, ako majú používať nové označovače a automaty a ako sa kupuje elektronický cestovný lístok cez označovač. Iba tretina podnetov sa týkala technických nedostatkov nových zariadení, pričom tieto nedostatky Bratislavská integrovaná doprava priebežne odstraňovala.

Najčastejším problémom pri používaní označovačov je nesprávne priloženie karty na označovač, ktorý preto nedokáže bezkontaktnú čipovú kartu cestujúceho prečítať. Aby sme cestujúcim pomohli a zjednodušili používanie označovačov, doplnili sme na displejoch označovačov informáciu o tom, ako majú kartu priložiť správne.

„Cestujúci si postupne zvykajú na prácu s novými označovačmi a predajnými automatmi. Z ich podnetov nám vyplýva, že ľudia chcú cestovať nielen výhodnejšie, ale oceňujú aj jednoduchosť a pohodlie pri nákupe elektronických cestovných lístkov cez označovače. V rámci rozvoja IDS BK chceme v tomto pozitívnom trende pokračovať a cestujúcim priniesť ďalšie služby, ktoré zatraktívnia cestovanie integrovanou dopravou a tým pomôžu odľahčiť osobnú dopravu v hlavnom meste a v regióne,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava.

Elektronické cestovné lístky sú o 10% lacnejšie ako papierové cestovné lístky a dajú sa kúpiť cez nové označovače cestovných lístkov. Tie sú dostupné na železničných staniciach v Bratislavskom kraji, vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy a tiež v autobusoch Slovak Lines. Cez nové označovače si cestujúci môžu označiť cestovný lístok, zakúpiť elektronické cestovné lístky, predĺžiť platnosť SeniorPasov alebo zistiť informácie o samotnej bezkontaktnej čipovej karte. Na nákup výhodnejších elektronických cestovných lístkov potrebuje cestujúci bezkontaktnú čipovú kartu s kreditom.

Počas testovacej prevádzky boli plynulo spustené aj všetky predajné automaty na železničných staniciach v Bratislavskom kraji. V nových automatoch si cestujúci obľúbili nákup papierových cestovných lístkov. Ten tvorí až 88-percentný podiel zo všetkých zaznamenaných úkonov. K druhým najčastejším úkonom patrí dobíjanie kreditu na bezkontaktných čipových kartách cestujúcich a nákup predplatných cestovných lístkov.

Multifunkčné automaty ponúkajú cestujúcim nákup papierových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov, cestovných lístkov pre batožinu alebo zviera, dobíjanie kreditu na čipovej karte a predĺženie SeniorPasu. Multifunkčné automaty sa nachádzajú na železničných staniciach v Bratislavskom kraji, vo vybraných supermarketoch BILLA a TESCO a na trase novej električky do Petržalky.


Dátum: 10.11.2016
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.