Bratislavská integrovaná doprava

Prípravy zavedenia elektronického jednorazového cestovného lístka pokračujú


Bratislava, 14. júna 2016. O stave príprav zavedenia elektronických cestovných lístkov informoval predseda predstavenstva BID, a.s. Marian Rovenský a generálna riaditeľka BID,a.s. Zuzana Horčíková na pracovnom stretnutí s primátorom mesta Bratislava Ivom Nesrovnalom a predsedom predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, a.s. Milanom Urbanom.


V súvislosti s ich zavedením sa od začiatku júla cestujúci stretnú na obrazovkách označovačov lístkov s novým vizuálom. Pre cestujúcich to pri označovaní lístkov nebude predstavovať žiadnu zmenu. Do samotného zavedenia predaja elektronických jednorazových cestovných lístkov bude prebiehať viacero testovaní softvérových systémov u dopravcov a ďalšie prípravné práce. V súčasnosti prebiehajú samostatné testovania softvérových aplikácii u dopravcov. Tie budú postupne inštalované do označovačov, určených na predaj elektronických jednorazových cestovných lístkov vo vozidlách a železničných staniciach zahrnutých do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Zároveň prebiehajú záverečné inštalačné práce na umiestňovaní posledných 10 kusov označovačov na železničných staniciach Veľký Biel, Železná studnička a na Hlavnej stanici v Bratislave.

„Už v priebehu tohto leta plánujeme spustenie predaja elektronických jednorazových cestovných lístkov a tým prispieť k modernizácii integrovanej dopravy a priniesť cestujúcim výhodnejší a pohodlnejší spôsob zakúpenia cestovných lístkov. Všetko bude záležať na zladení softvérových aplikácií všetkých dopravcov, ktoré doposiaľ vyše 20 rokov fungovali samostatne na rôznych platformách. Cestujúcich budeme o termíne zavedenia nových cestovných lístkov, ktoré budú o 10% lacnejšie ako jednorazové papierové cestovné lístky, vopred informovať,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Elektronický jednorázový cestovný lístok si cestujúci budú môcť zakúpiť vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy, prímestských autobusoch Slovak Lines a na železničných zastávkach, na území IDS BK. Najskôr si cestujúci navolí druh požadovaného cestovného lístka a priloží svoju bezkontaktnú čipovú kartu na displej označovača. Následne označovač z elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte, stiahne cenu za lístok a zakúpený cestovný lístok zapíše do čipu karty.


Dátum: 26.07.2016
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.