Bratislavská integrovaná doprava

31. júla končí prechodné obdobie


31. júla 2016 končí prechodné obdobie, počas ktorého mohli seniori vo veku nad 70 rokov cestovať bezplatne na občiansky preukaz alebo na bezplatný celoročný cestovný lístok, SeniorPas. Od 1. augusta 2016 môžu seniori vo veku nad 70 rokov cestovať bezplatne na SeniorPas alebo na jednorazové cestovné lístky s 50% zľavou. Doposiaľ vydané SeniorPasy sú platné.


Predbežné opatrenie vydal súd nižšieho stupňa v súvislosti so žalobou občianskeho združenia voči dopravcom zapojeným do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), menovite voči spoločnostiam Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. O zamietnutí predbežného opatrenia, ktoré určilo dopravcom povinnosť prepravovať cestujúcich vo veku nad 70 rokov na občiansky preukaz, rozhodol Krajský súd v Bratislave.

Dopravcovia chceli vyjsť starším cestujúcim maximálne v ústrety a preto zaviedli prechodné obdobie do 31. júla 2016, aby si cestujúci mohli s predstihom a bez stresu zvyknúť na zmenu a v prípade potreby si pohodlne vybaviť predplatný cestovný lístok SeniorPas. SeniorPas si možno naďalej vybaviť na predajných miestach všetkých troch dopravcov alebo cez internet.

Krajský súd uznesením potvrdil právoplatnosť využívania SeniorPasu ako elektronického predplatného časového cestovného lístka (tzv. ročnej električenky), vydávaného výlučne na bezkontaktnej čipovej karte. Tento lístok sa vydáva za hodnotu 0€. Platí sa len poplatok za vydanie karty. Ak cestujúci nad 70 rokov nemá alebo nechce používať SeniorPas, môže od augusta cestovať na polovičný jednorazový cestovný lístok (zľava 50%).

Komentár a chronológia udalostí

 • Občianske združenie Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát v januári podalo žalobu voči trom dopravným firmám pôsobiacim v IDS BK,
 • v žalobe označilo požiadavku na používanie tzv. SeniorPasov pre občanov nad 70 rokov za neprimeranú a mimoriadne zaťažujúcu a súčasne požadovalo vydanie predbežného opatrenia, ktoré malo zamedziť používanie SeniorPasov, kým sa nerozhodne vo veci samej,
 • Okresný súd Bratislava 1 vydal vo februári 2016 predbežné opatrenie, v ktorom prikázal prepravovať dôchodcov nad 70 rokov v IDS BK na základe občianskeho preukazu bez vyžadovania SeniorPasu,
 • žalobca následne interpretoval dočasné opatrenie pred médiami ako automatické rozhodnutie súdu, hoci vedel, že sa vydáva bez posúdenia argumentov oboch strán pred súdom,
 • všetci traja dopravcovia sa odvolali voči predbežnému opatreniu,
 • SeniorPasy sa zaviedli od novembra 2015 v rámci tretej etapy IDS BK, do konca decembra však trvalo prechodné obdobie na ich uvedenie do života,
 • dopravcovia trvajú na tom, že zákony v oblasti cestnej či koľajovej dopravy určujú povinnosť cestujúcim preukázať sa cestovným lístkom (papierovým alebo elektronickým / jednorazovým či predplatným), ktorý je zákonnou zmluvou medzi cestujúcim a dopravcom,
 • lístok SeniorPas je viazaný na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK), na ktorej je nahratý ročný časový lístok SeniorPas (časové lístky v IDS BK sú aj pre všetky ostatné skupiny cestujúcich viazané na BČK),
 • obnovenie ročného bezplatného lístka SeniorPasu (nie bezkontaktnej čipovej karty) by sa malo maximálne zjednodušiť – nebude potrebné znova navštevovať predajné miesto, počíta sa s možnosťou automatického predĺženia v označovači pri ceste v dopravnom prostriedku (na železničnej stanici),
 • vo veci samotnej žaloby sa bude ešte rozhodovať, keďže Krajský súd doposiaľ zamietol iba návrh na predbežné opatrenie.

Vysvetlenie situácie

 • Naplnením predbežného opatrenia sa všetci dopravcovia dostávali do situácie, kedy boli nútení porušovať iné zákonné ustanovenia (č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, alebo zákona 514/2009 o doprave na dráhach) ukladajúce povinnosť voziť vždy cestujúcich s cestovným lístkom.
 • Cestujúci nad 70 rokov, ktorý sa preukázali priamo v dopravnom prostriedku len občianskym preukazom, však cestovali bez akéhokoľvek cestovného lístka resp. cestovného doklad
 • Dopravcovia zapojení do IDS BK postupujú v zmysle spomínaných platných zákonov. Podľa nich je dopravca povinný prepravovať cestujúcich podľa cenníka a vydať mu cestovný lístok alebo iný cestovný doklad. Taktiež v zmysle zákonov sa lístkom uzatvára zmluva o preprave osôb s každým cestujúcim.
 • Cestujúcich vo veku nad 70 rokov nie sú v rámci IDS BK cestujúci a nárokom na bezplatnú prepravu, ale cestujúci s nárokom na zľavnené cestovné vo forme osobitného cestovného. Samotná BČK je teda určená nielen na preukázanie nároku na zľavu, ale je aj samotným ročným predplatným cestovným lístkom (ročná električenka) v hodnote 0 € (lístok je nahratý na BČK).
 • Elektronický lístok SeniorPas je najpraktickejšia forma aj pre používateľov – cestujúcich, pretože si nemusia zakupovať iný papierový bezplatný cestovný lístok pred každou cestou, alebo si vybavovať papierový predplatný lístok s obmedzenou platnosťou bez možnosti automatického predĺženia. Zároveň umožňuje dopravcom mať prehľad o počte cestujúcich a nastavovať kapacitu dopravných prostriedkov.
 • V rámci IDS BK sa všetky predplatné cestovné lístky /PCL (ľudovo nazývané aj električenky) zapisujú na bezkontaktnú čipovú kartu (aj dôchodcovia od 60+, aj bežní platiaci cestujúci, deti alebo študenti).

Dátum: 31.07.2016
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Mgr. Eva Vozárová
Hovorkyňa
Ak ste zamestnanec oddelenia komunikácie alebo zástupca médií, prosíme, kontaktuje priamo hovorcu spoločnosti. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky o našich aktivitách alebo plánoch do budúcnosti.