Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne. Integrovaný systém verejnej hromadnej dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.


VlakElektričkaAutobus

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. hlavné úlohy

Koordinácia činností

Koordinujeme činnosti k vytvoreniu plnohodnotého dopravného systému.

Koordinácia liniek

Vytvárame podklady pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov opráv.

Dopravné štandardy

Vytvárame dopravné štandardy a kritéria pre posudzovanie dopravy.

Koordinácia tarify

Koordinujeme spoločné tarify a podmienky pre integrovanú dopravu.

Marketing

Zaoberáme sa vypracovaním reklamy, prácu s verejnosťou a informujeme cestujúcich.

Prieskum kvality

Vykonávame prieskum kvality dopravy, výkonov a hospodárnosť prepravy.

Deľba tržieb

Realizujeme deľbu tržieb z cestovného medzi dopravcov integrovaného systému.

Kontrolná činnosť

Kontrolujeme ekonomické ukazovatele v nákladovej položke integrovaných dopravcov.

Verejné súťaže

Vytvárame podklady na verejné súťaže pre objednávateľov integrovanej dopravy.

Integrovaný systém dopravy

K hlavným výhodám patrí jednotný cestovný lístok na všetky druhy dopravy, nadväznosť liniek a taktové intervaly spojov. Integrácia sa týka troch kľúčových oblastí. Tarifná integrácia prináša možnosť prejsť trasu na jeden lístok bez ohľadu na počet prestupov a druh dopravných prostriedkov, jednotné ceny lístkov a spoločné cestovné poriadky. Integrácia dopravy znamená odstránenie súbežných spojov a koordináciu jednotlivých dopravcov. Integrácia riadenia zlepší dopravnú obslužnosť a zníži finančné nároky na vykrývanie dopravných výkonov vo verejnom záujme. Hlavným cieľom integrácie je zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu, aby obyvatelia menej cestovali osobnými autami a šetrili životné prostredie.


O spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Orgány spoločnosti

PredsedaIng. Marian Rovenský
ČlenoviaIng. Stanislav Brečka, PhD., JUDr. Daniela Šurinová
Dozorná rada

PredsedaIng. Martin Berta, CSc.
ČlenoviaIng. Bystrík Žák, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Soňa Svoreňová, Ing. Pavol Bulla

Zobraziť zmluvy a faktúry

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 0248291680
E-mail: info(at)bid(dot)sk

Meno
Priezvisko
Emailová adresa
Telefónne číslo
Správa